خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید.

درخواست حذف این مطلب
http://uupload.ir/files/qxx6_%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af.jpg خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید. علی(ع) رمضان مبارک باد tebyanonline